Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia  zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 33126 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko: kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.      

Bronakowski Radosław

Łomża

2.      

Chełstowski Karol

Ławy

3.      

Modzelewska Sylwia

Łomża

Łomża, dnia 24 września 2018 roku 

                                                                                 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Łomży                                
 lek. wet. Agnieszka M. Berlińska