ROZPORZĄDZENIE NR 11/2017 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 16 października 2017 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego i monieckiego