Zapytanie ofertowe na chłodnie kontenerowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.