Start

Program pobierania narządów od padłych świń wymagany jest przy przemieszczaniu świń lub mięsa pozyskanego od tych świń poza obszary ASF (obszar II – różowy oraz obszar III – czerwony ) zgodnie z art. 16 pkt. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2021/605.

Program pobierania narządów informacje dla rolników