Start

W związku z wejściem w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2021 poz. 1485) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedstawia poniżej obowiązkowe oraz nieobowiązkowe wymagania weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

WYMAGANIA WETERYNARYJNE Z ZAKRESU BIOASEKURACJI DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJACYCH TRZODĘ CHLEWNĄ