Start

1. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa1.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD

2. PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD

3. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD

4. INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD