Start

W związku z wejściem w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2021 poz. 1485) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedstawia poniżej obowiązkowe oraz nieobowiązkowe wymagania weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

WYMAGANIA WETERYNARYJNE Z ZAKRESU BIOASEKURACJI DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJACYCH TRZODĘ CHLEWNĄ

 

Program pobierania narządów od padłych świń wymagany jest przy przemieszczaniu świń lub mięsa pozyskanego od tych świń poza obszary ASF (obszar II – różowy oraz obszar III – czerwony ) zgodnie z art. 16 pkt. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2021/605.

Program pobierania narządów informacje dla rolników

 

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że 31 października 2021 r. mija termin na dostosowanie gospodarstw utrzymujących świnie ...

 

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi - wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację

Uruchomienie pomocy na bioasekurację gospodarstw

 

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021.