Start

W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2 apelujemy i prosimy o ograniczenie wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży. W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych proponujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia droga elektroniczną bądź telefoniczną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje, że zgłoszenia padnięć trzody chlewnej i bydła (ze względu na stan związany z wirusem) będą przyjmowane telefonicznie: 86 - 216 34 54 lub pocztą elektroniczną (skan) na adres sekretariat@piw.lomza.pl.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Niepokojące objawy - zgłoszenie

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności:

  • poronienia u bydła, świń, owiec i kóz,
  • objawów neurologicznych u zwierząt,
  • znacznej liczby nagłych padnięć,
  • zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych,
  • podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury,

SZANOWNI INTERESANCI

W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2, apelujemy i prosimy o ograniczenie wizyt w Inspektoracie Weterynarii w Łomży. W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych proponujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży uprzejmie przypomina o możliwości przystąpienia hodowców i producentów bydła do programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła w 2020 roku. Program jest realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła ( Dz. U. poz. 1722 ).