Start

Niepokojące objawy - zgłoszenie

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności:

  • poronienia u bydła, świń, owiec i kóz,
  • objawów neurologicznych u zwierząt,
  • znacznej liczby nagłych padnięć,
  • zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych,
  • podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury,

SZANOWNI INTERESANCI

W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2, apelujemy i prosimy o ograniczenie wizyt w Inspektoracie Weterynarii w Łomży. W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych proponujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do posiadaczy  drobiu w sprawie sposobu postępowania,  w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

APEL PWLW

ROZPORZĄDZENIE

INFORMACJE GLW O GRYPIE PTAKÓW

 

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

ULOTKA informacyjna