Start

SZANOWNI INTERESANCI

W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2, apelujemy i prosimy o ograniczenie wizyt w Inspektoracie Weterynarii w Łomży. W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych proponujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do posiadaczy  drobiu w sprawie sposobu postępowania,  w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

APEL PWLW

ROZPORZĄDZENIE

INFORMACJE GLW O GRYPIE PTAKÓW

 

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

ULOTKA informacyjna

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży uprzejmie przypomina o możliwości przystąpienia hodowców i producentów bydła do programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła w 2020 roku. Program jest realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła ( Dz. U. poz. 1722 ).