Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 126172 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Alicja Kowalewska

Łomża

2.      

Wojciech Chodnik

Kolno

Łomża, dnia 15 września 2023 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
lek. wet. Leszek Wojewoda