Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 124760 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt- na czas zastępstwa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Marzena Tyszka

Gałkówka

Łomża, dnia 17 sierpnia 2023 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
lek. wet. Leszek Wojewoda