Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 95333 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia  zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Marta Trędowicz

Ostrołęka

Łomża, dnia 11 kwietnia 2022 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
lek. wet. Leszek Wojewoda

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje pracowników na niżej wymienione stanowisko:

95333 - Inspektor weterynaryjny ds higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

WYNIKI NABORU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 92923 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia  zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Katarzyna Ewelina Brzęk

Łomża

Łomża, dnia 04 marca 2022 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
lek. wet. Leszek Wojewoda