Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Łomży przedkłada  listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 87210 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia  zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Weronika Kordal

Borkowo

Łomża, dnia 29 listopada 2021 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
              lek. wet. Leszek Wojewoda