Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 110810 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Ewa Izabella Dzieżyk

Cięćk

Łomża, dnia 9 grudnia 2022 roku

 Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
lek. wet. Leszek Wojewoda