Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 130569 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Mateusz Jabłoński

Koty

Łomża, dnia 07 grudnia 2023 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
lek. wet. Leszek Wojewoda