Start

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów na urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności  związanych                            z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w ramach umowy zlecenie w 2018 roku.

Liczba poszukiwanych lekarzy weterynarii – 10 osób

Województwo podlaskie jest regionem szczególnie ciężko dotkniętym ASF, dlatego też niezwykle istotne jest respektowanie zasad bioasekuracji, które zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Zapraszamy do obejrzenia spotów informacyjnych, w których ostrzegamy przed niektórymi zachowaniami, które mogą prowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa ASF oraz „Ptasiej grypy”.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów na urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności  związanych                            z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w ramach umowy zlecenie w 2018 roku.

Liczba poszukiwanych lekarzy weterynarii – 10 osób

Załączniki:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów na urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności  związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w ramach umowy zlecenie w 2018 roku.

Liczba poszukiwanych lekarzy weterynarii – 15 osób

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów  - do wykonywania zleconych czynności pomocniczych związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w 2018 roku.

Liczba poszukiwanych techników  weterynarii – 2.