Start

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  • informatyk w Zespole ds. administracyjnych

więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  • Zastępcy głównego księgowego

więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  • inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

więcej...

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie o naborze 20362

starszy inspektor weterynaryjny - zastępstwo

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.01.2018, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.01.2018, 15:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

WYMIAR ETATU – jeden etat
Liczba stanowisk - 1
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży 
poszukuje kandydatówkandydatek 
na czas zastępstwa 
na stanowisko:
starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

>>> więcej

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.

Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt.

Samodzielne stosowanie antybiotyków, nielegalny ich zakup jest karalne.

 

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.