Start

Ogłoszenie o naborze 41070, na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży

1. Kosakowska Wioleta - Łomża

 

Ogłoszenie o naborze 41073, na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży

1. Żebrowski Bartosz - Budy Czarnockie

 

Ogłoszenie o naborze 41086, na stanowisko kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży

1. Dąbkowska Aleksandra - Kadzidło
2. Raszkiewicz Zbigniew - Łomża


Łomża, dnia 05 lutego 2019 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                    
lek. wet. Leszek Wojewoda   

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 38686 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko referent ds. administracyjnych w Zespole ds. administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży                                                              

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.       

Baczewska Bożena

Stare Ratowo

2.       

Bargielska Diana

Kiełcze Kopki

3.       

Borusiewicz Ewelina

Stara Stacja

4.       

Chaberek Magdalena Justyna

Łomża

5.       

Chilińska Aneta

Łomża

6.       

Chludzińska Edyta

Rostki 

7.       

Chludzińska Małgorzata

Podgórze

8.       

Dąbkowska Aleksandra

Kadzidło

9.       

Dziemińska Hanna

Konarzyce

10.   

Garwarska-Piersa Małgorzata

Olszewo – Borki

11.   

Jatczak Katarzyna

Łomża

12.   

Jurczewska Justyna

Łomża

13.   

Kamińska Karolina

Zbójna

14.   

Konert Zyta

Łomża

15.   

Kossakowska Marta

Łomża

16.   

Kozikowska Anna

Cieciory

17.   

Kozikowska Marzena

Łomża

18.   

Matejkowska Agata

Lisno

19.   

Matejkowska Wioleta

Lisno

20.   

Ostrowska Karolina

Łomża

21.   

Piekarska Beata

Łomża

22.   

Potocka Grażyna

Łomża

23.   

Serafińska Marta

Łomża

24.   

Skrodzka Danuta

Jeziorko

25.   

Sokołowska Jolanta

Łomża

26.   

Strzeszewska Sylwia

Łomża

27.   

Szymborska Anna

Miastkowo

28.   

Tomaszewska Patrycja

Jednaczewo

29.   

Tomaszewski Dariusz

Stara Łomża n. Rzeka

30.   

Trawińska Joanna

Łomża

31.   

Tyborowska Paulina

Łomża

32.   

Wszeborowska Monika

Łomża

33.   

Zaczek Izabela

Łomża

Łomża, dnia 17-12-2018 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
           w Łomży                    
Leszek Wojewoda             

 

    W celu spełnienia wymagań określonych w art.7 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży organizuje nieodpłatnie szkolenie dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźnią (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność lub pod nadzorem właściciela). Szkolenie odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160.

       Szkolenie będzie obejmowało zakres rozporządzenia Rady 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r., w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (WEL z 2009 r., Nr. 303 str. 1), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r., w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392 ze zm). Na podstawie listy obecności potwierdzającej uczestnictwo w szkoleniu Powiatowy Lekarz Weterynarii będzie wystawiał zaświadczenie o odbyciu szkolenia uprawniające do przeprowadzania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu pozyskania mięsa przeznaczonego na użytek własny.

       Opłatę skarbową w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia należy opłacić w kasie Urzędu Miasta w Łomży lub na konto bankowe Urzędu Miasta w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża w Banku Spółdzielczym w Łomży nr 42 8757 0001 0003 6432 2000 0080.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda           

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 37884 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko: kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.      

Chmielewska Patrycja

Łomża

 

Łomża, dnia 05 grudnia 2018 roku  

                                                                                 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
   w Łomży                   
lek. wet. Leszek Wojewoda