Aktualności

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina !

OBJAWY ASF ?

 • gorączka 40 - 42°C i powyżej,
 • wybroczyny i przekrwienie skóry,
 • krwawa biegunka,
 • osłabiony apetyt,
 • nagłe upadki świń w stadzie.

POSTĘPOWANIE ?

 • natychmiastowe zgłaszanie wszelkich przypadków zachorowań i padnięć świń,
 • zabezpieczenie chorych zwierząt – do czasu przybycia lekarza weterynarii.

MOŻLIWE SPOSOBY ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY ?

 • przez kontakt bezpośredni z zakażonym materiałem (zakażone zwierzęta, martwe zwierzęta – głównie dziki),
 • poprzez wprowadzenie świń lub produktów ze świń z nieznanego źródła (nielegalny obrót),
 • za pośrednictwem dzików – w środowisku ich bytowania,
 • wobec braku zachowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

PODSTAWOWE WYMAGANIA BIOASEKURACJI ?

 • zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem dzików (ogrodzenie, zamykane pomieszczenia inwentarskie),
 • zabezpieczenie paszy i materiału na ściółkę przed dostępem dzików (stogi, bele),
 • maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem zwierząt domowych,
 • maty dezynfekcyjne na wjazdach i wejściach do gospodarstwa,
 • używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach dla świń,
 • zwalczanie gryzoni i owadów,
 • dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
 • codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń oraz prowadzenie spisu świń wg grup wiekowych i produkcyjnych.

 

 

Uwaga:

- szczegółowe informacje na stronach internetowych Inspekcji Weterynaryjnej                (GIW, WIW, PIW)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

 • informatyk w Zespole ds. administracyjnych

więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

 • Zastępcy głównego księgowego

więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

 • inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

więcej...