Dokumenty - druki do pobrania

Opł skarbowa Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej proszę dołączyć w wersji papierowej do wniosku.

 

ZGŁOSZENIE STAD NOWOTWORZONYCH

word Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od brucelozy, białaczki, gruźlicy bydła (20,26KB, DOC) - opłata skarbowa 10 zł.
word Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od brucelozy owiec i kóz (23,43KB, DOC) - opłata skarbowa 10 zł.
word Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego świń (23,40KB, DOC) - opłata skarbowa 10 zł.
Załączniki:
1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji.
2. Zaświadczenie z ARiMR o nadaniu numeru siedziby stada.
3. Dokumenty potwierdzające status zdrowotny stada z miejsca pochodzenia zwierząt (decyzja).
4. Oświadczenie z miejsca pochodzenia materiału biologicznego.
 

ATEST NA MLEKO

word Podanie o wydanie zaświadczenia, że gospodarstwo spełnia wymagania związane z produkcją mleka surowego (41KB, DOC) - opłata skarbowa 17 zł.

 

PASZE

word Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz (43KB, DOC) - do zgłoszenia należy dołączyć kopię decyzji lub zaświadczenia z ARiMR o nadaniu numeru siedziby stada lub numeru gospodarstwa
word Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz (44KB, DOC)

 

PRZEMIESZCZENIE TRZODY

word Wniosek o przemieszczenie świń (70,00KB, DOC) - do wniosku należy dołączyć plan trasy
word Dokument przemieszczenia świń (18,1Kb, DOCX)

 

UBÓJ NA UŻYTEK W GOSPODARSTWIE - TRZODA CHLEWNA

word Wniosek o ubój gospodarczy na użytek własny (22,89kb, DOCX)

 

UBÓJ W CELU POZYSKANIA MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY - BYDŁO DO 12-STEGO MIESIĄCA ŻYCIA, OWCE, KOZY

word Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do dwunastego miesiąca życia, owiec lub kóz w wieku powyżej 12 miesięcy, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (26,13 KB, DOC)

 

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

word Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (18,12KB, DOCX)
word Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią (14,74KB, DOCX)

 

ZGŁOSZENIE POSIADANIA DROBIU/PTACTWA

word Zgłoszenie utrzymywania drobiu (20,7 KB, DOC)

 

Opł skarbowa Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej proszę dołączyć w wersji papierowej do wniosku.

 

ZGŁOSZENIE PASIEKI I WPIS DO REJESTRU

word Zgłoszenie pasieki i wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii (19,3KB, DOCX) - za wydanie zaświadczenia z numerem, pod którym została wpisana pasieka należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł.
word Wydanie zaświadczenia o dofinansowanie z ARiMR za przezimowane rodziny pszczele (14,00KB, DOCX) - do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie pasieki do rejestru PLW w Łomży

 

WNIOSEK DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC FINANSOWĄ Z ARiMR

word Wniosek o pomoc (43 KB DOC)
word Wniosek o płatność (42,5 KB DOC) - dołączyć kopię umowy z ARiMR

 

OŚWIADCZENIE O WYKONANIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH

word Oświadczenie wykonania zaleceń pokontrolnych (17,28KB, DOCX)

 

WNIOSEK O WYDANIE KOPII DECYZJI

word Podanie o wydanie kopii decyzji (19,01KB, DOCX) - opłata skarbowa 5 zł. od strony

 

WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA ZDROWIA NA EXPORT

word Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia na export dla psa, kota (24,97 KB, DOCX) - dołączyć ksero paszportu

 

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU PUNKTU KOPULACYJNEGO

word Zgłoszenie działalności polegającej na prowadzeniu punktu kopulacyjnego (45,5 KB DOC) - opłata skarbowa 10 zł.

 

Opłaty skarbowe proszę uiszczać w kasie Urzędu Miasta Łomży lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w VeloBank S.A. nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.

Opł skarbowa Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej proszę dołączyć w wersji papierowej do wniosku.