Ubój na użytek własny

Ubój zwierząt w gospodarstwie na użytek własny

 Ubój świń na użytek własny - Wzór zgłoszenia do pobrania

Świnie ze stref wyznaczonych w związku z występowaniem ASF, w przypadku uboju na użytek własny muszą zostać poddane badaniu przedubojowemu i poubojowemu mięsa oraz obowiązkowemu badaniu na włośnie.

Lista Lekarzy Urzędowych wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży do badania przedubojowego i poubojowego mięsa na użytek własny, na terenie powiatu łomżyńskiego.

LISTA LEKARZY URZĘDOWYCH

Badania mięsa dzików przeznaczonego na użytek własny w kierunku obecności włośni, metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem magnetycznego mieszania, odbywać się będą w dniach: WTOREK, PIĄTEK. Próbki należy dostarczyć do Terenowego Punktu Wykrywania Włośni L-4, zlokalizowanego w gabinecie Usługi Weterynaryjne Beata Rumińska, ul. Mazowiecka 6A, 18-400 Łomża, w przeddzień wykonywanych badań w godzinach 9:00 - 17:00.

 

 W celu spełnienia wymagań określonych w art.7 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży planuje w najbliższym czasie organizację nieodpłatnego szkolenia dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźnią (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność lub pod nadzorem właściciela). W celu uzyskania konkretnych danych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 86-216 34 54 i zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży w celu zapisania się na listę. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby osób zostanie zorganizowane szkolenie w ustalonym terminie, o którym zostaną Państwo powiadomieni kolejnym komunikatem.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda           

Główny Lekarz Weterynarii opracował poradniki dotyczące funkcjonowania rzeźni rolniczych oraz ubojów na użytek własny.

pdf Ubój na użytek własny w gospodarstwie - poradnik

pdf Rzeźnie rolnicze - poradnik