Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 37884 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko: kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.      

Chmielewska Patrycja

Łomża

 

Łomża, dnia 05 grudnia 2018 roku  

                                                                                 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
   w Łomży                   
lek. wet. Leszek Wojewoda

   

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów na urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności na terenie powiatu łomżyńskiego w ramach umowy zlecenia w 2019 roku.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów do wykonywania zleconych czynności pomocniczych związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w 2019 roku. Liczba poszukiwanych techników weterynarii – 5 osób.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży 

przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 35234 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko: kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.      

Marczewski Konrad

Rakowo Boginie

2.      

Piotrowska-Millane Katarzyna

Łomża

 

Łomża, dnia 23 października 2018 roku      

                                                                                 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                    
lek. wet. Leszek Wojewoda

    

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 33126 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko: kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.      

Bronakowski Radosław

Łomża

2.      

Chełstowski Karol

Ławy

3.      

Modzelewska Sylwia

Łomża

Łomża, dnia 24 września 2018 roku 

                                                                                 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Łomży                                
 lek. wet. Agnieszka M. Berlińska