Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 105467 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Maria Olszewska

Glinki

Łomża, dnia 20 września 2022 roku

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Łomży
       lek. wet. Agnieszka M. Berlińska